Ik drink mèj aa

Ik drink mèj aa

Het es weij fiest
Het fiest van Sintche Fruun
We stoen geriet
Eedrien spant eej de kruun
Saldoete va veit en keutba
Speile skuun marchkes voej aa
Asdé leste nout es gespeltch
Est er mor ien zòòk da teltch

Ik drink mèj aa, teige de kaa
Noe de proces, hangt meun tong in ’t ges
‘k Vròòg eet voej aa, en uk voe maa
In ‘t stameneij
Doe dong we santeij

Noe ‘t gemantcheneus
weij vu eu joer gedoen
nog ni nor eus
we loeten ons nog isch goen
In eeder Lembeiks stammeneij
Ziet eederien lachend santeij
We paazen al oen ‘t noste joer
Het doo zie, ja ’t weigt zu zwoer !